English               logo1.jpg (9899 bytes)                     

Home

Profil

Projekti

Usluge

 

Dosadasnji uspjesno zavrseni projekti:

 

* OBLAST VODOPRIVREDE

Glavni projekat vodovoda naselja Gradisce,
Glavni projekat kanalizacije naselja Gradisce
Glavni projekat kanalizacije naselja Topcic Polje,
Glavni projekat vodovoda naselja Kacuni
Glavni projekat kanalizacije naselja Kacuni

 

* OBLAST GRADJEVINE

Glavni projekat regionalnog puta Tesanjka – Tesanj,
Idejni i Glavni projekat izmjene dijela trase puta G. Grkarica - _Darkovac,

 

* OBLAST GEODEZIJE

Izrada geodetskog plana banjsko – rekreacionog centra Bilalovac – Kacuni,
Izrada geodetskog plana kamenoloma “ZGP” Zenica,
Izrada geodetskog plana gradevinskog kompleksa “Zeljeznica” – Ilidza,
Izrada geodetskog plana medjunarodnog granicnog prijelaza “Izacic”,
Izrada geodetskog plana lezista dolomita “Miljevci” – Sanski most,
Izrada geodetskog plana buduce lokacije regionalne deponije “Moscanica” – Zenica,
Izrada katastra podzemnih instalacija tvornice “Vegafruit” – Gracanica,
Izrada uzduznog profila dalekovoda 110kV Jelah – Karuse,
Izrada katastra PTT instalacija MZ Turbe - Travnik
Geodetski elaborat geometrije kranske staze i kranova skladista uglja Zeljezare “Zenica”,
Geodetski elaborat kranske staze u mehanickoj radionici “Natron” - Maglaj,
Geodetsko vodenje radova na sanaciji tunela “Vranduk II” – Zenica,
Geodetsko vodenje radova na izvodenju regionalnog puta Tesanjka – Tesanj,
Geodetsko vodenje radova na mostu “UGAR” – Jajce,
Geodetsko vodenje radova na mostu preko rjeke Save – Brcko,
Geodetsko vodenje radova na mostu preko rjeke Une – Bosanska Otoka,

 

Kao inzenjer geodezije ucestvovao sam u projektovanju i izvodjenju slijedecih objekata:

Projektovanje i izvodenje radova aerodroma “Visoko” – Visoko,
Projektovanje novo otvorene jame mrkog uglja "Stara jama" – Kakanj,
Povezivanje jame “Grahovcici” – rudnika Bila u drzavnu koordinatnu mrezu,
Odredjivanje vertikalnosti vodilica u oknu “Stara jama” Rudnik “Zenica”,
Snimanje i izrade geodetske situacije i profila za branu “Kondzilo” – Visoko,
Geodetsko pracenje slijeganja terena usljed podzemne eksplatacije mrkog uglja eksplatacionog
podrucja Rudnik “Zenica”,
Oskultacije slijeganja rijecnog stuba petlje “Blatusa” – Zenica.

 

E-mail: zedis@bih.net.ba

Mobilni telefon: 066 141 - 432

Home        Profil         Projekti         Usluge